Weij, Het bestuur van Carnavalsvereniging "De Lindse Blaos" hebbe beslote um de

"Orde van Verdienste"

 
eujt te moete reijke ân un durpsgenoot.
Dizze Orde wordt verleend umdè dizze durpsgenoot:
 
- De geminschap in Blaosdonk un wèrrum hart toedraogt.
- Jarre laang jeugdleider is gewèèst en zitting heej gehad in heul veul cemissies beij jeugdvereniging Jong Nederland.
- Lid is en tamboer is gewèèst bij Gilde St.-Jan Baptista in Linderstreejp.
- Al jarre laang lid is van waoge baauwersgroep C.G. de Smeerkezen.
- Organisator is vur de slagwerk-concerten van Koninklijke Fanfare Philharmonie.
- Semi-musicerend lid is vur de slagwerkgroep van Koninklijke Fanfare Philharmonie.
- Bestuurslid is vur de Koninklijke Fanfare Philharmonie.
- Bestuurslid en organisator is vur Streejp Kermis, warbeij hij de line-up en attracties vur zen rèkening nèmt.
- Bassist is beij de Lindse band Qnøt.
- Bassist is beij de Lindse band Dinges.
- Al sinds jaor en dag bassist is in de Bakband, vur de Tonpraotersaovende.
- Al sinds un ântal jarre de kartrekker is van D’n Blaospieper, zôwal grafisch âs vur ut stroomleijne van ut Linds dialect.
 
De hierbeujve upgesomde eijgeschappe, zin vur ôs ânleijding um de "Orde van Verdienste eujt te reijke ân:

Mart van der Kruis

ovv23

We heujpe dèttie tot in lengte van daog dizze orde mag draoge.
 
Blaosdonk, 18 februari 2023

Laatste wijzigingen op deze site