Wij, Het bestuur van Carnavalsvereniging "De Lindse Blaos" hebbe beslote um de

"Orde van Verdienste"

 
eut te moete reike ân un durpsgenoot.
Dees Orde wordt verlind umdè dizzen durpsgenoot:
 
- De gemeenschap in Blaosdonk un wèrrum hart toedraogt;
- Al jarenlang actief lid is van Gilde st. Catharina en st. Barbara
- Voor deze vereniging al 40 jaar vendelier is;
- Hij bovendien ook lid is van het dagelijks bestuur;
- En sinds enige tijd ook het gebouw van het Gilde beheert.
- Hij al jarenlang secretaris is van biljartvereniging Kameraadschap
- Hij jarenlang lid is geweest van de RV11 van carnavalsvereniging de Lindse Blaos.
- Hij in die tijd ook lid is geweest van de comissie horeca;
- Hij voor onze vereniging nog steeds actief is als voorzitter van de commissie Optocht;
- Hij ook nog steeds lid is van de commissie Techniek
- Hij bovendien altijd klaarstaat voor het verzorgen van de muziek bij diverse optochtdeelnemers
 
De hierböve upgesomde eigenschappe, zin vur ôs ânleiding um de "Orde van Verdienste eut te reike ân:

Joost Jutten

ovv24

We hope dèttie tot in lengte van daog dees orde mag draoge.
 
Blaosdonk, 10 februari 2024

Laatste wijzigingen op deze site