Wij, het bestuur van Carnavalsvereniging "De Lindse Blaos" hebbe beslote um de

"Orde van Verdiensten"

 
eujt te moete reike ân un durpsgenoot.
Dees Orde wordt verlind umdè dizzen durpsgenoot:
 
- de gemeenschap in Lind/Blaosdonk un wèrrum hart toedraogt;
- 45 jaor geleeje ut klimrek heej gemâkt in de ââuw Kleuterschool;
- 40 jaor trug ut logo van ponnieclub de Doorzettertjes heej gefabrieseerd;
- Ongeveer 40 jaor geleeje de”neije”speultuun van de buurtschap Obelisk in de Lindelaon meej heej ângeleed en onderhââuwe;
- Vurantewoorluk is vur ut tegelwèrrik van ut neij schutsgebouw van ut gilde Sint Jan Baptista in Leenderstrijp, of te wel Stréép
- Ôk vurantwoordeluk is vur ut tegelwèrrik van ut iets minder neij schutsgebouw van de “jôông schut” ut gilde van Sint Catharina en Sint Barbara in Lind;
- 35 jaor geleeje al heej getegeld in ut clubgebââuw van Pijl en Boog-vereniging Willem Tell;
- Zun eijge dag en nââcht heej ingezet vur de verbââuwing van ut Kloosterhof, ut ”eijge onderkumme” van de Koninklijke Fanfare Philharmonie;
- Dun Tunnel tussen Lind en Stréép heej meej upgeknapt vur”Lind Verbindt;
- Mééj heej gehôllepe bij ut plââtse en vurplââtse van de bewèègtuun vur de Lindse Seniore.
- Zurrug heej gedraoge vur de renovatie van de vingers van ut heiligbild up ut pleintje(ut Rietje) up Boschöve;
- Al jârrelang mèèjhelpt en de regie up zich nèmt tijdes ut upzette van de Kios up ut mertpleijn in Lind, mar ôk up veul âânder plââtse of durrepe;
- Resent inniesjatiefnèmmer is van Bomen Behoud Centrum Leende;
- En nie te vergète sâmme meej zun vrââuw Christien pââst up kindere van asielzoekers eut Syrië en Eritrea um ze zô te laote integrere in de Lindse geminschap;
 
De hierbeuve upgesomde eigenschappe, zin vur ôs ânleiding um de "Orde van Verdienste eut te reike ân:

Ad van Vugt

ovv22

We hope dèttie tot in lengte van daog dees orde mag draoge.
 
Blaosdonk, 26 februari 2022

Laatste wijzigingen op deze site