OVGL 2022

Ut bestuur van carnavalsvereniging de Lindse Blaos heej beslote um de

"Orde van het Gemene Leve"

 
eujt te moete reike ân un durps­genoot.
Dees Orde wordt verlind umdè dizze durpsgenoot:
 
- Carnaval in Blaosdonk al jârre lââng un wèrrum hart toe draogt;
- Al meer âs 11 jaor actief lid is van Stichting Behoud Tonpraot Leende;
- De ââfgelope jârre meej veul verschillende acts up ut podium heej gestao tijdes ôzze Tonpraotersavonden;
- Dan ôk altied wir zèlluf de atriebuute heej bedââcht en ôk nog gemâkt;
- Sins 1999 vier kirre meej suukses in de ton heej gestao,mar ôk buuts heej geschrééve vur âânder tonpraoters;
- Jârre actief gewèèst is bij verschillende buurte en in allerleij creejaasies mèèj gedao heej ân ôzze Blaosdonkse uptocht;
- Eén van de kâârtrekkers is gewèèst van F.Z.C of te wel Fiets en Zuip Club de urste vriendegroep, die grote waoges ginge bââuwe en al gââuw dun urste pries in de wââcht slipte;
- En nie te vergète up un geweldige wijze ut podium van ôs neij Blaospaleis zodanig heej ângepâsse, zôdè wij ur âs vereniginge tot in lengte van daog meej vureut kenne.;
 
 
Al dees hierböve upgenoemde eigenschappe zin vur ôs ânleiding um de "Orde van het Gemene Leve", eujt te reike ân

Jan Groenen

ovgl22

 

We heupe dèttie tot in lengte van daog dees orde mag draoge.
 
Blaosdonk, 26 februari 2022

Laatste wijzigingen op deze site